Nyhed

Mad og foredrag 25. januar 2018

MAD OG FOREDRAG
I vinterens hyggelige mørke og får vi os lidt mad og et spændende foredrag. Det er nu 5. sæson, hvor sejlerne mødes den sidste torsdag i oktober, november, januar, februar og marts.
Frems restaurant serverer mad til 98 kr. (drikkevarer kan købes) fra kl.17.30. Foredragene starter kl. 19.00 og slutter 21.00 med en pause. Alle er garanteret en hyggelig, oplysende og nogle gange overraskende aften.

TORSDAG  25. JANUAR 2018: Med Søværnets sejlkuttere over Atlanten
Søværnets to sejlskoleskibe SVANEN og THYRA, der normalt uddanner Søværnets kadetter i sejlads i hjemlige farvande, gennemførte i vinteren 2016-17 et togt over Atlanten til Caribien og USA. Blandt mange andre steder besøgte skibene de tidligere dansk-vestindiske øer, og var Søværnets og Danmarks officielle repræsentanter ved markeringen af 100-året for salget af øerne til USA i 1917. Skibschef på SVANEN, kaptajnløjtnant Martin Engelhardt, fortæller om den lange rejse, om oplevelserne og om begivenhederne i forbindelse med 100-års-markeringen. Og om hvordan det er at krydse Atlanten for sejl i et lille træskib fra 1960 som søofficer på en meget anderledes international mission.