Nyhed

Nyt fra skolen – september 2017

Lørdag 23. september 2017 er der repetition af motorlære for de der skal til praktisk prøve. Praktisk denne afholdes lørdag 30. september med søndag 1. oktober som reservedag, der kommer mere om selve dagen til de der skal til prøve.

De 2 vinterkurser starter i uge 43, der udsendes faktura til de der har fået plads, vi har venteliste til evt. afbud.

Der er også åbnet for tilmeldinger til sejlads i sommeren 2018, samtidig med tilmelding vælger man 2 klargøringsdage.
Holdene fyldes i den takt tilmeldinger kommer, så hvis du har ønske om at sejle en bestemt dag på et bestemt hold, er det med at få sendt tilmeldingen hurtigt.

Hvis du er færdig med skolen, og dermed har bestået duelighedsprøven, er der mulighed for at tilmelde sig kapsejladsskolen, der sejles på mandage i vores 2 spækhuggere.

Tilmelding sker via skolens hjemmeside www.oesf.dk/skolen

Hvis du har lyst er der i KAS mulighed for at tage kursus i VHF/SRC, Yacht skipper 3 og Yachtskipper 1, kurserne udbydes til alle i Svanemøllekredsen – se på KAS.dk

Der er standernedhaling lørdag 7. oktober om aftenen er der standernedhalings/skolefesten hvor vi uddeler duelighedsbeviser til de der er bestået til prøven i år, vi håber at se rigtigt mange fra skolen så vi kan have en hyggelig afslutning på sæsonen.
Der kommer opslag i skipperstuen og man skal tilmelde sig til mad i restauranten.

Skoleudvalget