Nyhed

Nyt fra havnen august 2016

Sejler sæsonen går stille og roligt mod den tid hvor bådene skal på land, sommeren har indtil videre ikke vist sig fra den mest positive side men det kan nås endnu.

Optagning på Kulpladsen:
Optagning på kulpladsen vil ske i weekenden d. 29-30 oktober. De både der kan og har mulighed for det vil kunne bestille beddingstid til lige at få spulet bunden, ( kulspul ), hold øje med hjemmesiden hvor ”kulspul” datoerne vil fremgå.

På alle de andre landpladser starter optagningen ca. d. 1 oktober.

Det opfordres til at man har gennemgået sine bukke / stativ, løsnet og smurt alle bolte og bevægelig dele således at man ikke står på optagningsdagen og ikke kan justere sit stativ / bukke.

Bukke og stativer:
Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke bestilles senest d. 9 September og stativer kan bestilles frem til 15 september.

Miljø:
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet.

Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på den rigtige måde, sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv, der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.

De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.

Parkering ved Svanemøllehavnen:
Parkering ved Lautrupkaj er forsat mulig fra kl. 16,00 – 24,00 på hverdage og kl. 16,00 fredag til søndag kl. 24,00 også selv om der er skiltet med parkeringsforbud, der ligger en aftale om at der ikke kommer p.vagter i dette tidsrum.

Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen og foran affaldscontaineren ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister, de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.

Før vi ved af det er det vinter:
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger.

Arbejde udfor Hellerup, Lille Strandvej.
Der arbejdes i august/september med at udlægge en havledning udfor Lille Strandvej i Hellerup der vil blive udsat afmærkninger men vær opmærksom på arbejdsområdet når der sejles i området.

Nordhavnsvejen:
Der er frem til d. 29 august høring vedr. Nordhavnsvejen og alle opfordres til at afgive høringssvar.

Alle ønskes en god sensommer.

John Vestergaard
Havnefoged