Onsdagsmatch

Svanemøllekredsens fælles kapsejlads

Hver onsdag i maj, juni, august og september sejles kapsejlads på 2 baner. Bane 1 omfatter både med gyldigt målerbrev og der sejles efter handikap. Bane 2 er for entypebåde – H-både, International folkebåde og Spækhuggere.

Begge baner sejler på en op/ned bane, men sejladsbestemmelserne er meget forskellige.

Sidste onsdag i april holdes et introduktionsmøde hvor banesystem og sejladsbestemmelserne bliver gennemgået og hvor der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Se invitationen til onsdagsmatch 2016.

Læs mere på www.svanemøllekredsen.dk