Kursusforløb

Sådan forløber din sejleruddannelse

I dette skema kan du se de 4 mulige undervisningsforløb med de moduler af praktisk sejlads og teori, som eksamen kræver. Nummeringen er også en prioriteringsrækkefølge, hvor undervisningsforløb 1 er det forløb, vi først og fremmest anbefaler.

Vi anbefaler, at sejlkundskabskurset, hvis det er muligt, tages inden den første sejlsæson. Så lærer du dels lidt teori, før du skal ud og sejle og får også mulighed for at lære andre elever at kende.

Du skal have gennemført sejlkundskabskurset inkl. motorlære, inden du kan gå til praktisk prøve efter 2. sejlsæson, da dette kursus indeholder den teoretiske del til den praktiske prøve.  Navigation er en selvstændig delprøve, der kan tages efter den praktiske prøve, i givet fald vil man efter bestået praktisk prøve, få et delbevis som man får ombyttet til Søfartsstyrelsens duelighedsbevis, når navigation er bestået.

Kursusforløb