Posts Categorized: Portræt

OK-sejlernes historie

OK SEJLERNES HISTORIE: v/Niels-Jørgen Larsen Det er blevet en tradition 4 OK-sejlere imellem at lave et årligt mesterskab i Klubben. Der bliver lagt bane ud af Willy Lok, som også lægger skib til som dommerbåd, […]

Jubilaren, der elsker frisk vind

Middelstore bølger af langagtig form, mange hvide skumtoppe og muligvis lidt skumsprøjt. Sådan elsker Ruth Marianne Ekelund havet og har gjort det i de 25 år, hun nu har været medlem af Øresunds Sejlklub Frem. “Pyt […]

Frem-sejlernes første kvindelige formand

Laila Hansen er et foreningsmenneske og vægter fællesskabet højt. Hun er formand på femte år og en tursejler. Hun er den første kvindelige formand i Øresunds Sejlklub Frems historie. I år er det fem år […]

Pensioneret smed, 75 år

Willy Lok, pensioneret smed, er fyldt 75 år i 2014. Derfor dette portræt. Han fortæller. Siden min ungdom er jeg blevet kaldt Wills, fordi der var så mange andre, der hed Willy. Jeg er uddannet […]

Hans passion for at sejle driver ham

Mogens Henriksen er en af Frems mest afholdte lærere. Han har undervist i knap fem årtier og fylder 70 år i 2014. Hvis der er én sejler, som for alvor har gjort sejlerskolen i Frem […]

Han lærer dig at vinde

Interview med Flemming Sejr Hansen fra kapsejladsskolen Sejr er et mellemnavn, som de fleste kapsejlere i Svanemøllen kender. Med i det førende felt på banerne gennem mange år, en populær kapsejlads-lærer samt en aktiv sømand siden […]