Posts Categorized: Nyt fra havnen

Havnefoged John Vestergaard stopper

Havnefoged John Vestergaard stopper pr. 31. august 2019. Vores dygtige havnefoged John Vestergaard er efter gensidig aftale med Svanemøllehavnen A/S blevet enige om at ansættelsesforholdet ophører pr. 31. august 2019. Der vil sidst i august […]

Havnen indvier legeplads 28. juni 2019

Svanemøllehavnen indvier en ny legeplads fredag 28. juni 2019 fra klokken 15.00 til 18.00. Is udleveres til alle der møder op. Legepladsen er placeret ved havnehuset, Strandvænget 45, og må benyttes af alle der færdes […]

Nyt fra havnen januar 2018

Nyt fra Havnen Godt nytår til jer alle. Håber I alle er kommet sikkert ind i det nye år Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol, således at […]

Nyt fra havnen – august 2017

Sejlersæsonen går stille og roligt mod den tid hvor bådene skal på land, sommeren har indtil videre ikke vist sig fra den mest positive side, men det kan nås endnu. Bukke og stativer: Igen i […]

Nyt fra havnen – maj 2017

Mens vi venter på sommeren kan vi se tilbage på foråret og konstatere at vi har fået alle de både der skulle i vandet sikkert i. Igen i år vil der være Skt. Hans bål i Svanemøllebugten […]

Nyt fra havnen – februar 2017

1 april starter klubberne med søsætning og de både der har ligget i vandet vinteren over skal sejle til deres sommerplads, skulle der mod forventning ligge en anden båd på pladsen kan havnekontoret kontaktes med […]

Nyt fra Havnen

Godt nytår til jer alle. Svanemøllehavnen er kommet sikkert gennem nytåret og godt ind i 2016. Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol således at der kun er […]

Nyt fra havnen

Bådoptagning Bådoptagning 2015 er tilendebragt og alt er gået planmæssigt, lastvognen, kørt med Svanemøllehavnens personale, har udført opgaven i hele optagningsperioden uden ”hjælp” udefra. Porten til midtermolen sættes op medio november, HUSK at få ændret […]

Nyt fra havnen

Bådoptagning. Vi må nok konstatere at sejlsæsonen 2015 er slut og nu står opgaven på at få bådene på land, vi starter 1 oktober som altid og stopper midt i november,optagningslisterne kan ses på den […]