Posts Categorized: Nordhavnstunnel

Vejarbejde ved havnen i 2021

Vejdirektoratet skal forlænge Nordhavnstunnelen. En spildevandsledning skal flyttes. Det betyder vejarbejde omkring Svaneknoppen, Strandpromenaden og Strandvænget i 2021. Læs dette nabobrev. (kan ikke læses på forsiden, klik først ind på artiklen).

Nordhavnstunnelen primo 2020

En endelig vedtaget anlægslov træder i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028. Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben […]

Konsekvenser af nedlæggelse af Frems landplads m.v.

I planerne om Svanemølleværkets ombygning til nyt Teknisk Museum indgår elementer som har store konsekvenser for de sejlklubber, som er naboer til værket: 1: Inddragelse af hele Sejlklubben Frems landplads til et spidslastværk til HOFOR […]

Nyt om Nordhavnstunnelen – august 2018

Borgerrepræsentationen har 23/8 2018 truffet beslutning angående etablering af Nordhavnstunnelen. 1. Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej og igangsættes under forudsætning af, at der anvises finansiering, 2. Det tages […]

Borgmestre skyder cykelbro i sænk

Det var en gruppe tilfredse sejlere og roere, der modtog Overborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren og medlem af økonomiudvalget Heidi Wang til en rundtur i havnen i mandags. Og smilene blev endnu bredere, inden politikerne tog […]

Frank Jensen besøger havnen

Overborgmester Frank Jensen (S) besøger – sammen med Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg – Svanemøllehavnen i slutningen af august 2017. Overborgmesteren er inviteret til en dialog om Nordhavnstunnelen af en kreds af sejl- og roklubber i Svanemøllehavnen. Læs […]

Nordhavnsforbindelsen bygges i etaper.

Alle partier i Borgerrepræsentationen tilslutter sig nu en delt udsejling. Dette betyder at store dele af havnen samt landfaciliteter kan benyttes i hele anlægsperioden. Der bliver etableret erstatningshavn i Nordhavnen for de både, der skal […]

Hvidbog om Nordhavnstunnel

Så er “hvidbogen” kommet. De vigtigste hovedpunkter – set fra Sejlklubben Frem – er stadig, at vi skal have en etapevis bygning under udsejlingen, så store dele af havnen ikke skal flytte. At vi gerne […]

Referat af VVM-borgermødet

Vejdirektoratet har offentliggjort et referat fra borgermødet 13. juni 2016 om Nordhavnstunnelen. Klik og læs. Læs mere om projektet på www.vd.dk/nordhavnstunnel.