Posts Categorized: Nordhavn

Nordhavnstunnelen primo 2020

En endelig vedtaget anlægslov træder i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028. Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben […]

Konsekvenser af nedlæggelse af Frems landplads m.v.

I planerne om Svanemølleværkets ombygning til nyt Teknisk Museum indgår elementer som har store konsekvenser for de sejlklubber, som er naboer til værket: 1: Inddragelse af hele Sejlklubben Frems landplads til et spidslastværk til HOFOR […]

Ny Nordhavnsvej

Den 10. december havde Züblin inviteret havnen på en rundvisning af den nye forbindelsesvej mellem Lyngbyvej og Strandvænget. I turen deltog havnens personale samt repræsentanter for de 3 sejlklubber. Fra Frem deltog formanden Laila Hansen […]

Ny fritidssejlerrute ud for Nordhavn

En måske lidt gammel nyhed (marts 2015), men jeg tror ikke, den har været nævnt før i Frem-regi: Ny, sæsonbestemt, afmærket fritidssejlerrute ud for Københavns Nordhavn i Øresund. Søfartsstyrelsens info om fritidssejlerrute ud for Københavns […]