Posts Categorized: Havnen

Vejarbejde ved havnen i 2021

Vejdirektoratet skal forlænge Nordhavnstunnelen. En spildevandsledning skal flyttes. Det betyder vejarbejde omkring Svaneknoppen, Strandpromenaden og Strandvænget i 2021. Læs dette nabobrev. (kan ikke læses på forsiden, klik først ind på artiklen).

Konsekvenser af nedlæggelse af Frems landplads m.v.

I planerne om Svanemølleværkets ombygning til nyt Teknisk Museum indgår elementer som har store konsekvenser for de sejlklubber, som er naboer til værket: 1: Inddragelse af hele Sejlklubben Frems landplads til et spidslastværk til HOFOR […]

Frems fremtid truet

Frem er i fare for at miste sin 100 år gamle landplads. By og Havn har overtaget Svanemølleværket og Svanemølleværkets grund. By og Havn har til opgave, at forhandle med Teknisk Museum, om at flytte […]

Nyt fra havnen januar 2019

Havnen HUSK at sikre dit stativ / bukke mod vinterens storme og husk at sikre stige og andre løse genstande i at falde ned når båden står på land, stiger der ikke er i brug […]

Nyt fra havnen – marts 2017

  Nordhavnsvejen:  Der bliver ikke taget nogen beslutninger vedr. Nordhavnsvejen før i slutningen af året det vil sige at man ikke kan gå i gang med den videre lineføring før tidligst i år 2020, men […]

Nyt fra havnen september 2016

Bådoptagning. Vi må nok konstatere at sejlsæsonen 2016 er slut og nu står opgaven på at få bådene på land, vi starter sidst i september som altid og stopper midt i november,optagningslisterne kan ses på […]

Nyt fra havnen august 2016

Sejler sæsonen går stille og roligt mod den tid hvor bådene skal på land, sommeren har indtil videre ikke vist sig fra den mest positive side men det kan nås endnu. Optagning på Kulpladsen: Optagning på […]

Sidste nyt om nordhavnstunnelen

Møde om Nordhavnstunnelen Udsendt: 30. juni 2016 TIL STEDE: Dansk Sejlunion, KAS: Sejlklubben Sundet: ØSF, Københavns Sejlklub, Søspejderne og Dialoggruppen med By og Havn og Kommunen Overordnet set blev de argumenter mod projektet, som vi hele […]