Nyhed

Generalforsamling 2022

Dette indlæg er oprindeligt oprettet 8. Januar 2022

Hermed indkaldes til generalforsamlingen 2022 det bliver mandag 28. Marts kl 19:00 i restauranten.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Regnskab 2021