Nyhed

Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden til Generalforsamling i Sejlklubben Frem mandag d. 27/9-2021 klokken 19:00 i Restauranten, Strandvænget 65, 2100 København Ø.

Regnskab er fremlagt i Skipperstue mandag 13. september, samt på hjemmesiden med indkaldelsen fra 20. maj 2021

Læs Regnskab for 2020.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Carsten Mikkelsen (genopstiller)
Dorthe Nonbo (genopstiller ikke)
Morten Mejer Müller (genopstiller)
Susanne Christiansen (genopstiller)

7) Valg af suppleant til bestyrelsen
Pernille Drost (genopstiller)

8) Valg af en intern revisor
Ole Rosted

9) Eventuelt.