Nyhed

Generalforsamling – ny indkaldelse

Hermed indkaldes igen til generalforsamlingen 2021 det bliver mandag 27. september kl 19:00 i restauranten.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, forslagene skal optages på dagsordenen.

Tidsfristen for forslag om vedtægtsændringer var senest 1. februar, vi havde ikke modtaget nogle forslag til denne tidsfrist. Der kan ikke optages forslag til vedtægtsændringer.

Læs Regnskab for 2020.