Nyhed

Generalforsamling 22. marts 2021 kl 19:00 i restauranten UDSKUDT

Corona epidemien har desværre endnu engang været årsag til en planlagt generalforsamling må udsættes, da det er i øjeblikket ikke muligt at afholde generalforsamling i klubhuset / restauranten.  

Bestyrelsen er opmærksom på, at dermed vil fristen for afholdelse af generalforsamlingen i marts (vedtægternes §9), blive overtrådt endnu en gang, men ifølge bl.a. DS vil der være hjemmel i en nødtilstand.

Generalforsamlingen indkaldes igen, når bestyrelsen skønner, det er forsvarligt. Indkaldelse vil ske med mindst 3 ugers varsel, så evt. forslag kan fremsendes inden de fastsatte 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen fortsætter som hidtil indtil generalforsamlingen.