Nyhed

Generalforsamling 22. marts 2021. UDSKUDT

UDSKUDT grundet corona.

Hermed indkaldes til generalforsamlingen 2021 mandag 22. marts 2021 kl 19:00 i restauranten.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Læs Regnskab for 2020.

Dette indlæg er oprettet 7.12.2020 og opdateret 7.3.2021 og 17.3.2021.