Nyhed

Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til generalforsamlingen 2021 mandag 22. marts 2021 kl 19:00 i restauranten.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Regnskab for 2020 vil blive linket til denne indkaldelse når det er klart