Nyhed

Generalforsamling 30. november 2020 kl 19:00

Generalforsamling mandag 30. november kl 19:00 – indgang via verandaen

I følge retningslinjerne fra Dansk Sejlunion, kan vi holde generalforsamling med op til 500 mennesker, hvis de sidder på stole og kigger samme vej. Samtidig skal lokalerne være så store, at afstandskrav overholdes.
Men HUSK. 
1) Brug mundbind indtil du sidder ned 
2) Bliv siddende på pladsen og gå hjem umiddelsbart efter
3) Der vil ikke være mad-og ølsalg. Medbring egne drikkevarer. Dog vil der ved indskrivning blive udleveret øl/vand 
4) Find den rigtige kø (inddelt efter fornavne), når du skal krydses af 
5) Husk afstand og der vil være masser af håndsprit.


 Dagsorden:
       
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Regnskab kan læses her:
http://oesf.dk/wp-content/uploads/2020/12/Regnskab-2019.pdf

4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Birgit Ryaa (genopstiller)
Lars Walter(genopstiller)
Stig Nonbo (genopstiller)
Niels-Jørgen Larsen (genopstiller)
Leif Beyer(ønsker ikke genvalg)
7) Valg af suppleant til bestyrelsen
Gitte Primdahl (genopstiller)
8) Valg af en intern revisor
9) Eventuelt.
   
 HUSK FRIST FOR INDSENDELSE AF FORSLAG SENEST d. 16/11/20