Nyhed

Generalforsamling 28. september 2020 kl 19:00 i restauranten UDSKUDT

Corona epidemien har desværre udviklet sig i en negativ retning hvilket har betydet, at myndighederne har ændret forsamlingsforbudet fra max 100 personer til max 50 personer med effekt fra d. 9. September 2020 og foreløbigt til 22. September. Da smittetrykket fortsat er stigende ser vi ikke umiddelbart, at forsamlingsforbudet vil blive hævet til 100 personer 22. September så det vil være muligt at gennemføre vores planlagte generalforsamling.  

Vi ved at der til generalforsamlinger normalt deltager mere end 50 medlemmer, og vi er meget opmærksomme på, at mange af vores medlemmer er i den ældre ende af skalaen, hvor Corona smitte er særligt alvorlig.   På den baggrund har vi i bestyrelsen besluttet endnu engang at udskyde generalforsamlingen, der var fastsat til 28. September, vi håber på jeres forståelse for dette.  

Bestyrelsen er opmærksomme på, at dermed vil fristen for afholdelse af generalforsamlingen i marts (vedtægternes §9), blive overtrådt endnu en gang, men ifølge bl.a. DS vil der være hjemmel i en nødtilstand.

Generalforsamlingen indkaldes, når bestyrelsen skønner, det er forsvarligt. Indkaldelse vil ske med mindst 3 ugers varsel, så evt. forslag kan fremsendes inden de fastsatte 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.Bestyrelsen fortsætter som hidtil indtil generalforsamlingen.