Nyhed

Nyt fra sejlerskolen 18. juni 2020

Nyt fra sejlerskolen 18. juni 2020

På dagens lærermøde var der enighed om at sæson 2020 ikke gennemføres på sædvanlig vis med ugentlig sejlads, og der vil ikke være nogen førerprøve til september.
Vi har fortsat udfordring med at kunne holde afstand og en stor del af lærerstandens alder og øvrige forhold gør de er i risiko gruppen og vi kan derfor ikke forsvare at sejle, vi talte om alternative muligheder der blev forkastet.

Fortsættere på kapsejladsskolen og de der sejler onsdagsmatch sejler hvis de ønsker det , og begge spækhuggere kommer til at deltage i DM i august.

Vi tilbagebetaler de indbetalte skolepenge for dette år og tilbyder alle elever samme plads næste år, hvis der er nogen der ikke ønsker pladsen i 2021, skal skolen have besked inden 15. August så vi ved hvor mange nye elever der kan optages.