Nyhed

Afholdelse af den udskudte generalforsamling

Datoen for den udskudte generalforsamling 2020 er nu fastsat til mandag 28. september kl 19:00 i restauranten.

Ifølge klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar.

Der er dagens ret fra kl 17:00 til 98 kr.

Læs regnskab 2019 (åbner pdf).