Nyhed

Frems landplads er reddet, politikerne har lyttet

Det står nu klart, at Frems gamle landplads ikke omdannes til et forsyningsområde, der skal huse et spidslastningsanlæg. Frems plads bliver ved med at være offentligt/rekreativt område. Politikerne på Københavns Rådhus i økonomiudvalget har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2019. Spidslastningsanlægget foreslås istedet at blive placeret på areralet foran roklubberne.
I maj 2019 fik vi nærmest ved et tilfælde at vide, at når Svanemølleværket  skal rømmes for at give plads til Teknisk Museum og andre aktiviteter samt boligbyggeri på pladsen, så vil der være behov for at etablere et såkaldt spidslastningsanlæg i 2023. Det blev foreslået placeret på Frems gamle landplads. Grunden blev derfor i kommuneplansforslaget klassificeret som “Forsyningsområde” i stedet for som i dag rekreativt/offentlig område.Det blev startskuddet til en omfattende aktivitet i Frem med involvering og opbakning fra de andre sejlklubber i Svanemøllehavnen, Svanemøllehavnen A/S bestyrelse og en række organisationer.Målet var, at fastholde Frems plads som rekreativt område og optimalt, at der blev udpeget en anden placering af spidslastningsanlægget samt, at der i det hele taget blev lavet en heldhedsplan for området, Derudover, at vi fik erstatningsarealer for Kulpladsen. (Vi erkendte hurtigt, at vi ikke kunne gå imod boligbyggeri og museum på Svanemølleværkets grund).Det resulterede i et utal af møder med By og Havn, HOFOR og Københavns Kommunes embedsmænd. Politikerne fra rådhuset blev inviteret og kom flere gange på besøg for at se og lytte og en række pressemeddelser blev afsendt, hvilket resulterede i en pæn omtale i aviser og netmedier. Endelig blev der taget kontakt med opfordring til støtte til en række eksterne organisationer, som f.eks Sejlunionen, Østerbro Lokaludvalg,fællesorganiastionen for havnene i Danmark, Friluftsrådet og ikke mindst havnens andre klubber især roklubberne.  

Tirsdag den 3/12 2019 stod det klart, at politikerne havde lyttet
Af referatet fremgår det, at Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet foreslår :”I rammerne i Kommuneplan 2019 flyttes den foreslåede rammeændring til teknisk anlæg ved Svanemølleværket i stedet til det grønne areal ved Strandvænget, som ligger foran roklubberne.”” Blev anbefalet uden afstemning altså enstemmigt.( Det skal tilføjes, at roklubberne accepterer denne løsning, fordi nedlæggelse af Frems landplads så kan undgåes).

Men det er ikke nok, vi har i høringsfasen foreslået overfor politikerne, at der laves en helhedsplan for hele området, så det unikke maritime miljø bevares, selvom, der skal bygges boliger, museum. Her valgte politikerne , nærmest at bruge nogle af vores formuleringer:”….. Omdannelsen (Svanemølleværket til museum) kan samtidig fungere som katalysator for en byudvikling i området. På sigt er det visionen, at der på arealet nord for Svanemølleværket, omtalt kulpladsen, muliggøres byudvikling på 15.000 – 20.000 etagemeter. En samlet helhedsplan for området skal sikre, at byudviklingen sker i balance med det unikke maritime miljø, der kendetegner en af Nordeuropas største lystbådehavne.””Også det var enstemmigt.(Læs mere på dette link og scroll ned til ÆF 21 og ÆF 22: https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/03122019/edoc-agenda/d2a74d09-ea1c-495b-88c1-f4298d187f42/af10e3c0-448b-40f7-bc64-a52cea78cd0a  )  

Tilbage står, hvad så med kulpladsen?
På vores sidste møde med By og Havn, HOFOR, Københavns kommunes embedsmænd blev der lovet erstatningsplads til vinteropbevaring af både ved den gamle Færgehavn Nord, altså ved den midlertidige nye havn. ( Der arbejdes samtidig på, at dette kan blive permanent) Endelig har vores aktiviteter skabt gode dialoger og en interesse for fortsatte møder også fra By og Havn, Københavns kommune og Østerbro Lokaludvalg. Der skal derfor lyde en tak til alle, der har bakket Frem op, været aktive og samtidig et optimistisk udsagn: Det er muligt at blive hørt .