Nyhed

Frem er i fare for at miste sin 100 år gamle landplads

Landpladsen skal ifølge den Kommuneplan der skal sendes i høring af Borgerrepræsentationen torsdag d. 22/8-2019 og i 2 måneder frem, bruges til forsyningsvirksomhed eller rettere et spidsbelastningsanlæg for Svanemølleværket, når det skal stoppe. Området skifter dermed status fra rekrativt område til plads for forsyningsanlæg.

Helt kort lyder det sådan i Kommuneplan 2019
“Ved Svanemølleværket O1 – 1350 Økonomiforvaltningen vil leje arealet til HOFOR til brug for varmeproduktion. Del af rammen mod Svanemølleværket ændres til T2 og lægges sammen med rammen 897.”

Arrogance
Kommunens embedsmænd har sammen med By og Havn og Hofor arbejdet med disse planer i total stilhed. Kun ved et tilfælde opdager vi det i maj 2019. Topmålet af arrongance er, at ændringen foregår kun med ovenstående begrundelse i Kommuneplanen. Det er normalt, at forvaltningen giver en begrundelse og fortæller, at der skiftes status fra rekreativt til forsyningsområde og at der nu ligger en sejlklub. Så hvis, vi ikke har gjort politikerne opmærksomme , kunne denne ændring blot komme igennem.
Kommuneplanen findes her kp19.kk.dk

Baggrunden
By og Havn har overtaget Svanemølleværket og Svanemølleværkets grund. By og Havn har til opgave, at forhandle med Teknisk Museum, om at flytte dele af det gamle værk, finde ud af, hvad der skal ske inde i resten af værket og samtidig bygge boliger på den resterende del af grunden ( inklusive kulpladsen og der, hvor gasbeholderen står).

MEN der skal også bygges et erstatningsanlæg for Svanemølleværket, som kan klare spidsbelastningssituationer og det planlægges til at ligge på størstedelen af Frems gamle plads. (Fra der, hvor Svanemølleværket ”ender” og en lige linje over til KAS grund. Altså hele arealet syd for denne linje (op mod Strandvænget og ikke klubhus/restaurant) Bygningen bliver 20 m høj og dertil komme skorstene). Den første lejekontrakt til denne plads blev iøvrigt underskrevet i 1917).

Hvad gør vi og hvad har vi gjort
Frems bestyrelse og nabosejl klubberne arbejder i øjeblikket på højtryk for at hindre dette. Vi står ikke alene, men har fuld opbakning fra de andre klubber. Frems fremtid kan også have betydning for Svanemøllehavnens fremtid. Frem har samtidg ansat Niels Bak Henriksen, der kan hjælpe os med at kommunikere til pressen, politikerne og interesseorganisationer om, at pladsen er vital for sejlklubben Frems fremtid.

*Foreløbig har vi kommunikeret med og har haft besøg af politikere fra Rådhuset af flere omgange. De har allesammen udtrykt sig positivt om muligheden for at forsøge, at hindre spidsbelastningsanlæg på Frems Landsplads og vil bede forvaltningen om at se på andre placeringer for anlægget.

*Der har været afholdt møde med Københavns kommunes teknik-og miljøforvaltning, Hofor og By og Havn om mulige andre placeringer

  • Der har været kontakt til pressen. Foreløbig omtale i Østerbro Lokalavis og Bådmagasinet
  • Svanemøllehavnen har bevilliget penge til advokatbistand. Der har været holdt møde med advokat
    og byplanlægger.
  • Vi har deltaget i By og Havns møder om ” den blå havn”.

Vi vil fremover stadig holde møde med politikere, invitere overborgmester Framk Jensen til endnu et besøg, forsøge at få mere presseomtale og stadig holde møde i koordinationsgruppen, hvor repræsentanter fra Frems bestyrelse og de andre klubber sidder.

Der er brug for alle kræfter
Hvis du har ideer til, hvilke initiativer vi skal tage, hvis du kender nogle, der kender nogle som har lidt indflydelse, så kontakt dem eller fortæl bare vidt og bredt, at en 120år gammel sejlklub er i fare. Du kan får et nærmere baggrundspapir med mange argumenter. Skriv til kooejet@oesf.dk.

Det nye spidsbelastningsanlæg (fjernvarmeværk) skal stå færdig før Svanemølleværket skal lukke og overgå til Teknisk Museum og boliger i 2023.

Det er dog vigtigt at fastslå, at vi indtil videre regner med, at der vil være sikkerhed for vinteropbevaring af Frems både et eller andet sted også i fremtiden.