Nyhed

Frems fremtid truet

Frem er i fare for at miste sin 100 år gamle landplads.

By og Havn har overtaget Svanemølleværket og Svanemølleværkets grund. By og Havn har til opgave, at forhandle med Teknisk Museum, om at flytte ind i dele af det gamle værk, finde ud af, hvad der skal ske inde i resten af værket og samtidig bygge boliger på den resterende del af grunden ( inklusive kulpladsen og der, hvor gasbeholderen står).

MEN der skal også bygges et erstatningsanlæg for Svanemølleværket, som kan klare spidsbelastningssituationer og det planlægges til at ligge på størstedelen af Frems gamle plads. (Fra der, hvor Svanemølleværket ”ender” og en lige linje over til KAS grund. Altså hele arealet syd for denne linje (op mod Strandvænget og ikke klubhus/restaurant)). Den første lejekontrakt til denne plads blev underskrevet i 1917).

Bestyrelsen og nabo klubberne arbejder i øjeblikket på højtryk for at hindre dette. Vi står ikke alene, men har fuld opbakning fra de andre klubber. Dette kan også have betydning for Svanemøllehavnens fremtid. Frem har samtidg ansat Niels Bak Henriksen, der kan hjælpe os med at kommunikere til pressen, politikerne og interesseorganisationer om, at pladsen er vital for sejlklubbens Frems fremtid.

Vi er i øjeblikket ved at stable et ”teknisk møde” på benene med HOFOR, kommunen og vi vil indbyde politikerne, så de ved selvsyn kan se, at dette er andet end en simpel vinteropbevaringsplads for både og opbevaringen ikke blot kan ligge hvor som helst uden at ødelægge klubben.

Der nedsat et samlet udvalg af Frem bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for de andre klubber og Svanemøllehavnen, som i øjeblikket arbejder på højtryk. I løbet af kort tid, vil der være udarbejdet et stykke papir med gode argumenter for vores plads og klub, som vi vil opfordre alle til at rekvirere, være Frems ambassadører og snakke med venner, bekendte og ”indflydelsesrige personer” om denne trussel i den nære horisont. Også gode ideer til initiativer er velkomne. Skriv til koojet@oesf.dk

Men arbejdet skal gå stærkt, da kommuneplantillægget, som skal danne rammerne for at omdanne vores gamle landplads fra rekreativt område til fjernvarmeplads allerede udkommer til august, og for lokalplanens vedkommende, der skal give By og Havn lov til at disponere over Svanemølleværkets grund, vil processen gå i gang til efteråret.

Det nye spidsbelastningsanlæg (fjernvarmeværk) skal stå færdig før Svanemølleværket skal lukke og overgå til Teknisk Museum og boliger i 2023.

Det er dog vigtigt at fastslå, at vi indtil videre regner med, at der vil være sikkerhed for vinteropbevaring af Frems både et eller andet sted også i fremtiden.