Generalforsamling 25. marts 2019 med spisning

Årets generalforsamling 2019 bliver mandag 25. marts 2019 kl 19:00 i restauranten. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægts-ændringer dog senest 1. februar.

Til generalforsamlingen er der åbent for spisning mellem kl, 17 og 19 med dagens ret til medlemsprisen 108,- kr.