Nyhed

Nyt fra havnen januar 2019

Havnen
HUSK at sikre dit stativ / bukke mod vinterens storme og husk at sikre stige og andre løse genstande i at falde ned når båden står på land, stiger der ikke er i brug bør låses fast liggende på jorden så de ikke kan bruges af uvedkomne.
HUSK at tage indhaler og fortøjninger, for/agter, med når pladsen forlades gamle fortøjninger og indhalerliner indsamles af havnepersonalet sidst i november uden ansvar ( jævnfør § 23 i havnereglementet) og husk også at sejl har bedst af at blive taget med hjem for vinteren.
HUSK hvis du har batterier i båden vinteren over, at lade dem op og tage den ene polsko af.

Storm over Svanemøllehavnen
Vinterens, indtil nu, 2 storme har rusket godt i bådene og havnen men intet skade forvoldt.

Førstehjælp.
Der vil blive afholdt et førstehjælp-hjertestarter kursus, d. 27/2 2019, kl. 15-17 og igen fra 17-19 ALLE er velkomne, tilmelding på havnekontoret

Ændring af stamdata:
Husk at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer, mail adresse eller andre kontaktoplysninger. Havnekontoret får det ikke automatisk fra klubberne.

Nordhavnsvejen:
Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlængelse, endelig beslutning om hvordan den forlænges kommer senere, vi følger det tæt.

Pladser i bero § 15
Hvis man ikke ønsker at gøre brug af sin plads kan man sætte den i bero i op til 3 år.
HUSK: Pladser på § 15, hvis pladsen igen ønskes taget i brug i den følgende sæson (2019 ) skal man give besked med udgangen af november måned.

Tildeling af pladser
Vi begynder at rokere og tildele pladser fra uge 4 og fremefter

Havnekontoret
Havnekontoret vil være lukket mandag aften ( kl. 16,00 – 18,00 ) fra
d.15 november 2018 til d.15 marts 2019.

Alle ønskes en god og sikker vinter.

Godt nytår.

John Vestergaard
Havnefoged