Nyhed

Nyt fra havnen januar 2018

Nyt fra Havnen

Godt nytår til jer alle.
Håber I alle er kommet sikkert ind i det nye år

Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol, således at der kun er adgang for de bådejere der har deres båd i vandet ved midtermolen, lågen står opsat for 7 vintersæson og i den tid har der ikke været tyveri fra midtermolens både.

Fra d. 15 marts har havnekontoret har igen åbent til kl. 18,00 mandag aften

Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejen er endelig blevet færdig og åbnet for trafik i alle retninger og det ser ud til at have hjulpet på trafikken der nu afvikles planmæssigt med få kødannelser.

Vente –rokeringsliste
Husk hvis du har søgt fastplads eller rokering til anden plads i havnen står du på en liste som år efter år vil være gældende udfra din klubanciennitet, så hvis du ændre adresse, telefon nummer, mail adrs. eller finder en anden båd du bedre kunne tænke dig, så husk at ændre det på havnekontoret og ikke kun i din klub.

Tildeling af pladser
Vi begynder nu og frem til sidst i april at tildele pladser så vis man vil rokere til anden plads skal vi hurtigst mulig have besked.

Sommerleje
HUSK: Betaling af sommerlejen 2018 bliver udsendt i januar til betaling senest 10 februar, så husk at se efter posten eller PBS omkring 1 februar ellers kan man kontakte havnekontoret.

Forsikring:
Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores aftale i forpagtningsaftalen med By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte besked og vi skal så bede om en kopi af forsikringen samt at denne er betalt.

Søsætning 2018
Vi starter søsætningen sidst i marts måned og forsætter trods helligdagene i april frem til 2 uge i maj hvor vi skulle have søsat den sidste båd.

Kulpladsen
Lørdag d. 21 april kl. 07,00 kommer kranen og søsætter alle både fra kulpladsen, startende med den tungeste båd først ( altså sidst op – først i )

Trådløst internet.
Svanemøllehavnen har fået lavet trådløst internet i hele havnen og firmaet Teracom har forsikret os at det bliver, måske, Danmarks bedst dækkende netværk på et havneområde, kom og få adgangs login på havnekontoret.

John Vestergaard
Havnefoged