Nyhed

Strandvænget afspærres for biltrafik i otte uger

I forbindelse med at tilslutningsanlægget til den nye Nordhavnsvej
skal gøres færdigt, er det nødvendigt at afspærre Strandvænget i
otte uger hen over efteråret. Imens bliver Århusgade midlertidigt
genåbnet for at give bilisterne en alternativ kørselsrute.

Strandvænget bliver spærret for gennemkørende biltrafik på
strækningen mellem roklubberne og Svaneknoppen fra fredag aften d.
22. september til søndag d. 19. november. Strandvænget er en del af
Ring 2, og mange bilister kører dagligt denne vej til og fra Nordhavn,
så det kan ikke undgås, at afspærringen vil påvirke den øvrige trafik
på Østerbro.

Derfor bliver Århusgade midlertidigt genåbnet i de otte uger, hvor
Strandvænget er spærret, så bilisterne til og fra Nordhavn og
Kalkbrænderihavnsgade får en alternativ rute.

Den særlige trafiksituation i perioden med afspærring indebærer, at
flere af trafiksignalerne i det tilstødende område bliver
omprogrammeret. På den måde vil kommunen forsøge at øge
fremkommeligheden i det berørte område af Østerbro. Det gælder
trafiksignalerne i krydsene ved Østerbrogade/Strandboulevarden,
Strandboulevarden/Vordingborggade, Strandboulevarden/Århusgade,
Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade og
Vordingborggade/Kalkbrænderihavnsgade (Ring 2).

For at optimere trafikafviklingen bliver der desuden etableret et
midlertidigt højresvingsforbud fra Vordingborggade i retning mod syd
(mod byen), hvorfor bilister, der skal i den retning, skal anvende
Århusgade.

Efter de otte ugers afspærring af Strandvænget bliver Århusgade igen
lukket for biltrafik. Til gengæld bliver der åbnet for bilkørsel ad den
nye del af Strandvænget, som løber oven på Nordhavnsvej-tunnelen
og fører op til Strandvejen/Østerbrogade, og et par uger senere bliver
Strandpromenaden også genåbnet for biltrafik.

Det er den sidste rigtig store mundfuld, der mangler, før Nordhavnsvej
er helt færdig. Dernæst er det kun de allersidste mindre arbejder samt
test af de elektroniske anlæg, som skal gennemføres, før kommunen
kan indvie den nye omfartsvej, som vil gøre en stor forskel for
trafikken ind og ud af København.

Baggrund og fakta

Det er et meget omfattende anlægsarbejde, der skal udføres i løbet af
de otte uger, og det er ikke praktisk muligt at lade biltrafikken passere
samtidig. Hele arealet ud til Svanemøllebugten skal hæves cirka en
meter for at forhindre, at Nordhavnsvej-tunnelen bliver oversvømmet
ved skybrud eller stormflod. Herudover skal der bygges tre
signalregulerede lyskryds, som skal forbinde Nordhavnsvej,
Strandvænget og Strandpromenaden med hinanden.

Strandvænget bliver totalt afspærret for biltrafik fra fredag aften
d. 22. september til søndag d. 19. november 2017.
Cyklister og fodgængere kan fortsat passere.

Politi, Movia og DSB er informeret. Der gives trafikinformation til
bilister, hvor de bliver opfordret til at benytte andre transportformer i
de otte uger.