Nyhed

Nyt fra Sejlerskolen august 2017

Så tager vi hul på sidste del af denne sejlsæson – 2017, beretter skolechef Birgit Ryaa Hansen, og fortsætter:

Det betyder, at det er nu du skal have tjek om du kan nå de 12 gange sejlads på dit eget hold, eller om du skal tage med andre hold ud for at nå de 12 gange. Du skal selv kontakte en lærer på et andet hold for at høre om du kan komme med ud, det er vigtigt at du får det noteret hos din egen lærer at du har været med et andet hold ude.

Hvis du er 2. års elev er det vigtigt du får deltaget i natsejlads, hvis du ikke allerede har gjort det på første år. Det er muligt på fælles skoletur, 24-timers eller natsejlads for skoleelever.

Endelig er der natsejlads for elever 15. september, her skal du aftale med din lærer om I stiller et hold, der kommer indbydelse til denne sejlads senere fra Sejlklubben København, du kan ikke tilmelde dig selv uden at have en fører der deltager.

1. september åbner vi for tilmelding til vinterens 2 kurser dels sejlkundskab (onsdage) og dels navigation (mandage), begge kurser starter i uge 43.

Tilmelding til sejlads sommeren 2018 åbnes også 1. september 2017.

Da der er bergænset deltager antal på begge vinterkurser, vil vi kraftigt opfordre til hurtig tilmelding.

Holdene fyldes i den takt der kommer tilmelding, det er især sejlkundskabs kurset der er vigtigt, da dette skal tages inden man kan gå til praktisk prøve, navigation er en selvstædig prøve der kan tages efter praktisk prøve.

I september afholder Svanemøllekredsens sejlerskoler Gaffelrigger dag, der er en kapsejlads for elever der endnu ikke har bestået førerprøven. Der kan sejles i spækhugger og Gaffelrigger, og i år er det Sundet der skal stå for arrangementet.

Det er søndag 10. september, for at kunne deltage kræver det at der er en fører/lærer der vil være med på et hold og så elever som rorsmand og gaster, så spørg din lærer om det ikke er jer der skal stille et hold. Det er en elev der står ved roret og der kapsejles mod tilsvarende både i 2 heat, og en efterfølgende finale hvor man trækker lod om hvilken båd man skal sejle i.

Der vil blive opsat tilmelding ved trekantskuret.

Endelig skal vi minde om, at der for de elever der skal til prøve i år er repetition af motorlære lørdag 23. september, mødetid kl 10:00 ved trekantskuret.

Selve prøven er lørdag 30. september med søndag 1. oktober som reservedag, I skal afsætte hele dagen til prøven.

Skoleudvalget