Nyhed

Nyt fra havnen – august 2017

Sejlersæsonen går stille og roligt mod den tid hvor bådene skal på land, sommeren har indtil videre ikke vist sig fra den mest positive side, men det kan nås endnu.

Bukke og stativer:
Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke bestilles senest d. 1 September og stativer kan bestilles frem til 10 september.

Miljø:
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet.
Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på den rigtige måde, sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv, der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.
De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.

Parkering ved Svanemøllehavnen:
Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister, de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.

Før vi ved af det er det vinter:
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger.

Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejens etape 1 åbner d. ca. 27 december, men inden vil der blive lukket for trafik udfor havnen fra d. ca. 1 oktober til ca. d. 1 december det vil sige at skal man til Nordmolen´s aktiviteter skal man køre ind fra nord ad Strandøre/Strandpromenaden og skal man til den øvrige del af havnen skal man køre ind fra syd ad Kalkbrænderihavnsgade/Strandvænget nærmere vil tilgå ved opslag, vejen udfor havnen vil være lukket i denne periode, man vil ej heller kunne passere som gående eller på cykel.
Selve arbejdet med at videreføre Nordhavnsvejen bliver først besluttet efter kommunevalget sidst i november og sættes tidligst i gang i foråret 2020.

Alle ønskes en god sensommer.

John Vestergaard
Havnefoged