Nyhed

Nyt fra havnen – maj 2017

Mens vi venter på sommeren kan vi se tilbage på foråret og konstatere at vi har fået alle de både der skulle i vandet sikkert i. Igen i år vil der være Skt. Hans bål i Svanemøllebugten – traditionen tro vil det blive d. 23 juni kl. ca. 21.30  og alle er velkomne til at møde op på Nordmolen for at se bålet og høre båltalen. Det er ved at blive en tradition at komme på havnen for at se og fejre Skt. Hans for Østerbros borgere.

Hvis man ikke kan finde på noget  at tale om kan man altid tale om linjeføringen til Nordhavn.  Jeg har hørt  mange gode historier om den kommende linjeføring, MEN en ting står fast det eneste der er besluttet  er at der skal være en linjeføring frem til Nordhavn, hvor den kommer til at ligge, hvornår den skal bygges og hvilken udformning den kommer til at have vides ikke endnu, men det bliver tidligst i foråret 2020 man påbegynder videreførslen af vejen, vi følger det tæt og skal nok komme med informationer når der kommer noget konkret og sikkert , indtil da må vi nyde byggeriet af Nordhavnsvejen der skulle blive færdig til årsskiftet 2017 / 18. Vi ved allerede nu at vejstykket ud for havnen bliver lukket for gennemkørende trafik fra ca. 1 oktober til midt i november dette skyldes at vejen skal renoveres, trafiklys opsættes og det sidste skal færdiggøres før åbning sidst i december, formentlig d. 27/12.

Igen i år vil havnen have udvidet åbningstid, i sommer månederne, så havnen er bemandet fra kl. 07.30-20.00 alle hverdage og kl. 10.00-16.00 lørdage-søndage, med denne ordning kan vi  servicere fastliggere og gæstesejlere når de er på havneområdet.

Der ved at blive etableret en ny containergård ved havnehuset efter at man nedlagde den gamle ude ved parkeringen, den bliver til dagaffald fra bådene, flasker og dåser

Må alle have en god – varm og sikker sommer på vandet.

Sejler hilsen
John Vestergaard
Havnefoged