Nyhed

Nyt fra Havnen

Godt nytår til jer alle.

Svanemøllehavnen er kommet sikkert gennem nytåret og godt ind i 2016.

Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol således at der kun er adgang for de bådejere der har deres båd i vandet ved midtermolen, lågen står opsat for 5 vintersæson og i den tid har der ikke været tyveri fra midtermolens både.

Vente –rokeringsliste

Husk hvis du har søgt fastplads eller rokering til anden plads i havnen står du på en liste som år efter år vil være gældende udfra din klubanciennitet, så hvis du ændre adresse, telefon nummer, mail adrs. eller finder en anden båd du bedre kunne tænke dig, så husk at ændre det på havnekontoret og ikke kun i din klub.

Tildeling af pladser

Vi begynder nu og frem til sidst i april at tildele pladser så vis man vil rokere til anden plads skal vi hurtigst mulig have besked.

Sommerleje

HUSK: Betaling af sommerlejen 2015 bliver udsendt i januar til betaling senest 10 februar, så husk at se efter posten eller PBS omkring 1 februar ellers kan man kontakte havnekontoret.

Forsikring

Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores aftale i forpagtningsaftalen med By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte besked og vi skal så bede om en kopi af forsikringen samt at denne er betalt.

Nordhavnsvejen

Medio 2016 skulle VVM undersøgelsen være afsluttet og forslagene til hvordan fremtiden vil tegne sig for Svanemøllehavnen komme et skridt videre, men der lang vej endnu. Det tidligste der kan komme på tale er foråret 2019, men vi følger stadig det videre forløb på tæt hold.

Trådløst internet

Svanemøllehavnen er ved at få lavet nyt trådløst internet i hele havnen og firmaet Teracom har forsikret os at det bliver, måske, Danmarks bedst dækkende netværk på et havneområde.

John Vestergaard
Havnefoged