Nyhed

Ny Nordhavnsvej

Besigtigelse af tunnelbyggeriet 20151210Den 10. december havde Züblin inviteret havnen på en rundvisning af den nye forbindelsesvej mellem Lyngbyvej og Strandvænget. I turen deltog havnens personale samt repræsentanter for de 3 sejlklubber. Fra Frem deltog formanden Laila Hansen og Torben Schipper; alle behørigt forsynet med sikkerhedssko og selvlysende sikkerhedsveste under besøget på den hektiske arbejdsplads.

 

Besigtigelse af tunnelbyggeriet 20151210 (4)Vejanlægget ventes at stå færdig i slutningen af 2017 med officiel indvielse i januar 2018, men allerede nu er vejudfletningen til og fra Lyngbyvej færdig og ligeså tunnellen under Østerbrogade ved Svanemølle Station. Lige nu er man ved at forberede udfletningen i Strandvænget, og samtidig er udgravningen videre frem mod den kommende Nordhavnstunnel er sat i gang.

 

Besigtigelse af tunnelbyggeriet 20151210 (3)Hvad der så videre skal ske med Nordhavnstunnellen over Svanemøllebugten kendes ikke endnu. Her afventes resultatet af en ny VVM-undersøgelse, der skal munde ud i en redegørelse, som skal fastlægge retningslinjerne for anlæggets udformning af hensyn til beboere, landskabet, dyreliv, trafik, økonomi m.m. VVM-undersøgelsen forventes færdig i løbet af 2016 behandlet af Borgerrepræsentationen i slutningen af 2016.