Nyhed

Bådejermøde mandag 16. november 2015

Er du bådejer og har du spørgsmål, forslag til havnen eller til andre medlemmer, så mød op d. 16/11 kl. 19.00.

Her vil havnefoged John Vestergaard holde oplæg og besvare spørgsmål. Bådejerne skal også vælge deres repræsentant til havnebestyrelsen.
Bådejernes repræsentant i havnens bestyrelse Kaare Kjerulf vil naturligvis være til stede. Kom med forslag og ideer, som det kommende medlem af havnens bestyrelse kan viderebringe. Kaare genopstiller til denne plads.

Du kan købe “Dagens Ret” for 98 kr fra kl. 17.00.

Hvad er det nu, det med kulpladsen?

På bådejermødet den 16. november blev det om kulpladsen gjort klart, hvad der skal ske fremover.

I de senere år har vi haft forskellige kranløsninger på gammel plads og kulpladsen. Det er nu blevet ændret til en mere ensartet løsning på begge pladser, som vil betyde en stor økonomisk besparelse for klubben.

Det er fremover Frem’s pladsudvalg, der fastlægger ophalings- og søsætningslisterne på begge pladser.

Herefter er det Havnen, der løser opgaven med optagning på- og søsætning fra begge pladser.

Det sker fortrinsvis med havnens egen kranvogn, eller i enkelte tilfælde med en større, indlejet kran, hvis det bliver nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.

Havnens udgifter ved bådhåndteringen dækkes af sejlklubberne efter en ensartet standardpris pris pr. båd. Herefter indregnes bådhåndteringen i den pladsleje, de enkelte bådejere betaler for deres vinterplads.

publiceret 17.11.15 – ts