Nyhed

Nyt fra Sejlerskolen

Lørdag 19. september er der repetition af motorlære for de der skal til praktisk prøve. Praktisk denne afholdes lørdag 26. september med søndagen som reservedag, der kommer mere om selve dagen til de der skal til prøve.

Der er åbnet for tilmeldinger til de 2 vinterkurser, der begge starter i uge 43.

Det drejer sig om det obligatoriske kursus i sejlkundskab, der skal bestås inden praktisk prøve i sejlads, det er i år på onsdage kl 19, og kurset i navigation der er om mandagen kl 19. Dette kursus kan tages efter pratisk prøve, da det er en selvstændig prøve til duelighedsbeviset.

Der er begrænset antal pladser på begge kurser.

Der er også åbnet for tilmeldinger til sejlads i sommeren 2016, samtidig med tilmelding vælger man 2 klargøringsdage.

Holdene fyldes i den takt tilmeldinger kommer, så hvis du har ønske om at sejle en bestemt dag på et bestemt hold, er det med at få sendt tilmeldingen hurtigt.

Hvis du er færdig med skolen, og dermed har bestået duelighedsprøven, er der mulighed for at tilmelde sig kapsejladsskolen, der sejles på mandage i vores 2 spækhuggere.

Tilmelding sker via skolens hjemmeside www.oesf.dk/skolen det gælder både kurser og sejlads.

Hvis du har lyst er der i KAS mulighed for at tage kursus i VHF/SRC, Yacht skipper 3 og Yachtskipper 1, kurserne udbydes til alle i Svanemøllekredsen – se på KAS.dk

Husk der er standernedhaling lørdag 3. oktober hvor vi om aftenen til standernedhalings/skolefesten uddeler duelighedsbeviser til de der er bestået til prøven i år.

Skoleudvalget