Nyheder fra klubben

Åbning af klubhuset

Bestyrelsen har valgt fortsat at følge Dansk Sejlunions retningslinjer. Retningslinjer, som unionen har forhandlet med regeringen gennem Dansk Idrætsforbund. Det betyder at klubhuset åbner...

Salg af klubstandere

Det vil fra torsdag 30. April og torsdagene i maj, med undtagelse af Kristi Himmelfartsdag, være muligt at købe Frem standere på kontoret i...

Lukning af klubhuset

Opdateret 13. maj Fra Dansk Sejlunion/Øresunds Sejlklub Frem: VIGTIG Opdatering 18. marts: Lukning af klubhuse Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020...

Mad og foredrag 27. februar 2020

TORSDAG 27/02-2020 KLOKKEN 19.00-21.00: GENNEM RUSLAND OG NORD OM NORGE. Karsten Møller-Hansen fortæller om sommerens tur op gennem russiske floder, nord om Norge og...

Referat af bådejermødet 2019

Referat af bådejermøde Mandag d. 18. november 2019 klokken 19.00 Til stede: Havnefoged Anders Brix Ostenfeldt og 38 medlemmer af sejlklubben. Stig bød velkommen...

Frist for forslag til generalforsamlingen

Ifølge klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer...

Nordhavnstunnelen primo 2020

En endelig vedtaget anlægslov træder i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028. Ifølge...