Nyheder fra klubben

Generalforsamling 19. marts 2018

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2018 kl. 19.00 Til generalforsamlingen har alle medlemmer af klubben adgang. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt […]

Standerhejsning 28. april 2018

I forbindelse med årets standerhejsning lørdag den 28. april 2018 er der medlemsbuffet i restauranten til 98,- kr. fra klokken 12:00-16:00, klubbens medlemmer er velkommen med familie og venner til dette arrangement. Stander og Dannebrog […]

Nyt fra Sejlerskolen februar 2018

Der er udsendt informationsmateriale og fakturaer på skolepenge fra skoleudvalget, skolepenge skal være betalt senest 1. april 2018. Vi starter klargøring af skolebådene lørdag 10. marts og fortsætter til tilrigning 28.-29. april, så skulle sæsonen […]

Møde for nye medlemmer 15. marts 2018

Torsdag 15. marts 2018 klokken 17.00 og to timer frem kan alle nye medlemmer af Øresunds Sejlklub Frem få de fleste spørgsmål besvaret. Ældre medlemmer, der er nysgerrige, er også velkomne. Hvor står f.eks. den fælles […]

Mad og foredrag 15. marts 2018

MAD OG FOREDRAG I vinterens hyggelige mørke og får vi os lidt mad og et spændende foredrag. Det er nu 5. sæson, hvor sejlerne mødes den sidste torsdag i oktober, november, januar, februar og marts […]

Mad og foredrag 22. februar 2018

MAD OG FOREDRAG I vinterens hyggelige mørke og får vi os lidt mad og et spændende foredrag. Det er nu 5. sæson, hvor sejlerne mødes den sidste torsdag i oktober, november, januar, februar og marts. […]

Nyt fra sejlerskolen januar 2018

Vinterundervisningen fortsætter lidt endnu – sejlkundskabskurset kører til 7. marts, mens der er skriftlig prøve i navigation mandag 5. februar og mundtlig prøve lørdag 10. februar. Vi har fået tilmeldinger fra mange både nye og […]

Mad og foredrag 25. januar 2018

MAD OG FOREDRAG I vinterens hyggelige mørke og får vi os lidt mad og et spændende foredrag. Det er nu 5. sæson, hvor sejlerne mødes den sidste torsdag i oktober, november, januar, februar og marts. […]

Nyt fra havnen januar 2018

Nyt fra Havnen Godt nytår til jer alle. Håber I alle er kommet sikkert ind i det nye år Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol, således at […]

Fastelavnsfest 2018 aflyst

Fastelavnsfest i FREM søndag d. 11. februar kl. 14.00 AFLYST. Desværre bliver vi nødt til at aflyse fastelavnsfesten i år. Det skyldes blandt andet misforståelser i forhold til bookning af lokaler.