Nyheder fra klubben

Standerhejsning 28. april 2018

I forbindelse med årets standerhejsning lørdag den 28. april 2018 er der medlemsbuffet i restauranten til 98,- kr. fra klokken 12:00-16:00, klubbens medlemmer er...

Nyt fra sejlerskolen april 2018

Klargøringen af skolebådene er i fuld gang, og vi forventer at tilrigge bådene i weekenden 28.-29. april 2018, så skolesejladsen kan starte mandag  30....

Referat fra generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling i Øresunds Sejlklub Frem Generalforsamling 19. marts 2018.03.19 Dagsorden ifølge vedtægter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af regnskab for det...

Møde for nye medlemmer 13. september

Torsdag 13. september 2018 klokken 17.00 og to timer frem kan alle nye medlemmer af Øresunds Sejlklub Frem få de fleste spørgsmål besvaret. Ældre medlemmer,...

Nyt fra Sejlerskolen februar 2018

Der er udsendt informationsmateriale og fakturaer på skolepenge fra skoleudvalget, skolepenge skal være betalt senest 1. april 2018. Vi starter klargøring af skolebådene lørdag...

Generalforsamling 19. marts 2018

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2018 kl. 19.00 Til generalforsamlingen har alle medlemmer af klubben adgang. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år,...