Kapsejlads uden målebrev

Svanemøllekredsen arrangerer kapsejlads tirsdag, som er et tilbud til alle sejlere – også sejlere med kølbåde uden gyldigt målerbrev.

Der sejles efter søvejsreglerne på en kort bane (ca. 3sm). En kammeratlig dyst på vandet med hyggeligt samvær efter dysten.

Læs mere på Svanemøllekredsens hjemmeside.