Sidste nyheder fra klubben

Stiftelsesfest lørdag 24. november 2018

DET ER 121 år siden Øresunds Sejlklub Frem blev stiftet, det skal fejres. Det er en fest for alle medlemmer, en fest, hvor vi fejrer vores jubilarer. Spiser, får god musik og en svingom. Vi […]

Generalforsamling 25. marts 2019

Årets generalforsamling 2019 bliver mandag 25. marts 2019 kl 19:00 i restauranten. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest […]

Se alle nyheder