Sidste nyheder fra klubben

Generalforsamling 25. marts 2019

Årets generalforsamling 2019 bliver mandag 25. marts 2019 kl 19:00 i restauranten. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægts-ændringer dog senest […]

Kursus i skibsmotorlære i K.A.S.

K.A.S. afholder et kursus i skibsmotorer. Kurset er relevant for alle som gerne vil vide mere om skibsmotorer. I forbindelse med kurset vil der være mulighed for at gå til prøve i ”Duelighedsbevis i motorpasning for […]

Kursus i brandbekæmpelse og søsikkerhed i K.A.S.

Kurset er adgangsgivende til eksamen ved Y3, kurset udbydes 25. eller 27. februar. Begge kurserne starter kl 18:00 og slutter ca. 21:30, afhængigt af vejr-forholdene, se nærmere på dette link https://kas.dk/brandkursus. Der også er åbent for […]

Se alle nyheder