Sidste nyheder fra klubben

Pinsetur

Hej alle FREM sejlere Nu nærmer pinsen sig og klubbens tradition for fællestur til Sletten. Festudvalget synes, at det kunne være superfedt, hvis vi kunne samle både, så vi igen kunne sejle ”kapsejlads” til Sletten […]

Referat af Generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling i Sejlklubben Frem Mandag d. 28/3-2022 klokken 19:00 i Sejlklubbens Frems lokaler, Strandvænget 65, 2100 København Ø. 52 stemmeberettigede medlemmer var fremmødt. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse […]

Se alle nyheder