Sidste nyheder fra klubben

2013-05-09 18.47.48

Hvidbog om Nordhavnstunnel

Så er “hvidbogen” kommet. De vigtigste hovedpunkter – set fra Sejlklubben Frem – er stadig, at vi skal have en etapevis bygning under udsejlingen, så store dele af havnen ikke skal flytte. At vi gerne […]

Foto fra Susanne Christiansens ekstraordinære nyhedsbrev november 2016.

Banko 4. december 2016

Kom til det årlige bankospil. I år, 2016, søndag den 4. december klokken 14.00 i Frems restaurant. Lige meget om du spiller banko flere gange om året eller dette er eneste gang, så er det […]

img_6090

Referat fra bådejermødet 14.11.2016

Referat/opsamling fra bådejermøde den 14. november 2016. Det kan næppe undgås, at enkelte synspunkter, udsagn eller oplysninger ikke er medtaget, dog skulle den informative side være ok, – for de bådejer der ikke var mødt […]

Se alle nyheder